Тест сұрақтарының тізбесі

Қосылған: 04 желтоқсан 2013 09:49, Жаңартылған: 31 қазан 2016 17:54

 

 

 • Жылумеханикалық жабдықтардың жеке элементтерін және бөліктерін сынау (сынақ, қысымдау және басқа) оларды кешенді жөндеу кімнің тікелей басшылығымен жүзеге асырылады?
 • Жұмыс істеп тұрған цехтарда жылу энергетикасы құрал-жабдықтар жанындағы кәсіпорындардың жөндеу-құрылыс бөлімшелерінің жұмыстарын орындау ... бойынша жүргізіледі.
 • Нарядта құрылыс-монтаж ұйымымен атқарылатын жұмыстарға наряд .... беріледі
 • Әрбір іске қосу құрылғысы алдында кернеуі 1000 В жоғары электр қозғалтқыштар (қашықтықтан басқару қондырғыларынан басқа) және кернеуі 1000 В дейінгі электр қозғалтқыштар, егер олар аса қауіпті немесе қауіптілігі жоғары үй-жайларда орналасқан болса ... болуы тиіс.
 • Жерасты құрылысы (резервуарында) жұмыс істеуші үш рет тартуы нені білдіреді?
 • Егер желдеткішке қарамастан, құралдармен тексеруде зиянды заттар табылса, жер астындағы құрылыстарда жұмыс істеуге...
 • Ажыратқыш арматура мен дренаж вентильдерін қалайша бұғаттауға болады?
 • Жабдықты гидравликалық және пневматикалық сынау кезінде онда, сондай-ақ сыналатын жабдық немесе құбыр жолы  аймағында оқшаулаужұмыстарын жүргізуге жол беріле ме?
 • Қауіпсіздік техникасы қағидаларын білуді кезекті тексеру мерзімі аяқталу кезінде бригада мүшелерінің қайсыбірінде....
 • Жылу оқшаулау және қорғаныс қабатын орнатудан басқа, жұмыс істеп тұрған жабдықтарда жылу оқшаулау жұмыстарын жүргізуге жол беріле ме?
 • Қабатаралық жабындарды, едендерді, каналдар мен шұңқырларды әрдайым жарамды түрде сақтау қажет. Едендегі барлық ойықтар.....
 • Жылуоқшаулағыш материалдары – штабельде ..... биіктікте төселеді
 • Диаметрі 300 мм-ге дейінгі құбырлар штабельде .... биіктікте төселеді
 • Диаметрі 300 мм-ден асатын құбырлар штабельде .... биіктікте төселеді
 • Төсемдер мен сатыларды және төсеме тақтайларды ... қоқыстан, қыс уақытында қар мен мұздан тазарту және қажет болған жағдайда құм себу керек.
 • Бақылаушы:
 • Жылу алмасу аппараттарын (құбыр жолдарын) қалай өшіру қажет?
 • Тез жанатын жанғыш, жарылыс қаупі бар немесе зиянды заттардың түсуі ықтимал аймақтағы жабдықтар мен құбыржолдардың барлық жанғыш үстіңгі беті ...
 • Экскаваторларды, крандарды, тиегіштерді қолдана отырып, тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде жүргізушілер мен жүкке ілесіп жүретін адамдар қорғаныс күнқағарымен жабдықталмаған автомобиль кабинасында болуға жол беріле ме?
 • Мүліктік мінбелерде, мінбе сатыларға, қортындарда не болуы тиіс?
 • Жұмысшылардың бу толған жерасты құрылыстары мен жертөлелік үй-жайға ондағы ауа температурасына қарамастан, түсуіне жол беріле ме?
 • Жер асты құрылысында немесе сұйыққоймада ауаны талдау қалай жүргізіледі?
 • Газ қауіпті жер асты құрылысы немесе сұйыққойма ішінде жұмыс істеу кезінде не істеу қажет ?
 • Қандай жағдайларда жылу алмасу аппараттарын кезекті куәландыру мерзімі аяқталғаннан кейін немесе жұмыс қауіпсіздігін бұзу қаупін тудыратын ақаулар анықталған жағдайда пайдалануға жол берілмейді?
 • Минералдық және  шыны мақтамен және олардан жасалатын бұйымдармен жұмысты ... жүргізу қажет
 • Жылумеханика жабдықпен байланысты электр жабдығын өшіру бойынша қауіпсіздік шараларын орындау... қамтамасыз етіледі
 • Бригада мүшелерінің қайсысына үзілістен кейін жұмысқа өздігінен кірісуге рұқсат беріледі?
 • Мінбесатылардың еденнен (жұмыс алаңынан) қандай биіктікте қысқа мерзімді жұмыс жүргізу (такелаж құрылғыларды ілу) қажеттілігі болса, сақтандыру белдіктерін қолдану қажет?
 • Электр станцияларының және өндірістік үй-жайларда орналасқан жабдыққа қызмет көрсетуге қатысы жоқ адамдардың оның аумағында болуына ...
 • Жабдықтарды қарау және тексеру тек .... рұқсатымен жұргізіледі
 • Жанғыш сұйықтарды автомобильдерде бөтелкелерде, бидондарда, шелектерде және басқа да ұқсас ыдыстарда тасымалдауға бола ма?
 • Мінбелердің, төсемесі мінбе сатыларының және жүккөтергіш алаңдардың жүктемесі ...  рұқсат етілген межеден аспауы тиіс.
 • 1,3 м және одан асатын биіктікте орналасқан жабдықты оқшаулау үшін ... Қолданады
 • Поезд, маневрлік құрам, локомотивтердің қозғалысы кезінде, вагондарды ағыту кезінде шеткі рельстен кемінде ...  қауіпсіз орынға (жол жағасына немесе жолдың арасына) алдын ала өткен жөн.
 • Жартылай муфталардың қаптамалары айналмалы біліктің әр жағынан жабылмаған бөлiгi ... аспайтындай болып жасалады.
 • Жөндеу кезеңінде алынған сүйеніштер мен төсемдердің орнына ... орнатылады.
 • Камералар мен каналдарда тазалықты сақтау қажет, шұңқырлардан суды үнемі айдап шығарып, ... жол бермеу қажет.
 • Каналдарда қызмет көрсетуші персоналдың еркін жүріп-тұруына кедергі келтіретін жабық қалқаларды салуға ...
 • Жанғыш газ бен жарылу қаупі бар заттар буының шығып кетуі мүмкіндігі ықтимал үй-жайды жарықтандыру үшін жарылудан қорғайтын ... қолданылады.
 • Өндірістік үй-жайларда алғашқы медициналық көмекті көрсету үшін ... болуы тиіс
 • Әрбір жұмыс орнында ... болуы тиіс
 • Алаңдардың тосқауылдарына сүйенуге, жүруге арналмаған құбырлармен жүруге, сондай-ақ конструкциялармен және ара жабындармен ...
 • Ерекше қолайсыз жағдайларда электр тоғынан зақым алу қаупі болған тар жерлерде жоғары дымқылдықта, тозаңдықта адам жерге тұйықталған металмен жанасқанда аса жағымсыз жағдайларда желінің кернеуі ....
 • Өзі аударғыш автомобильдің, автомобильцистерналардың, тракторлар мен өзге де арнайы автомобильдердің, өзі жүретін машиналар мен механизмдердің, яғни адамдарды тасымалдауға бейімделмеген конструкциялардың кабиналарынан тыс, сондай-ақ жүк тіркемесімен жартылай тіккемесіменен және жүк мотороллерімен адамдарды тасуға жол беріле ме ?
 • Жабдықтардың бөлшектелген бөліктерін (құбырларды, қаптама бөліктерін, оқшаулағышты және басқаларды) және қоқысты биіктіктен лақтыруға рұқсат етіле ме?
 • Сынақ туралы белгі болмаса, сынақ мерзімі өтсе немесе қарау кезінде ақау табылса, сақтандыру белдіктерін қолдануға бола ма?
 • Жылжымалы сүйенген баспалдақтар мен сатылар арқылы дәнекерлеу жұмыстарын, электр және пневматикалық аспаптар қолданылатын жұмыстарды, сондай-ақ құрылыс-монтаждау және тапанша аспап тасымалдау жұмыстарын жүргізуге жол беріле ме?
 • Сүйелмелі сатымен жүкті көтеруге және түсіруге рұқсат етіле ме ?
 • Сүйелмелі сатының баспалдағына неше адамның тұруына рұқсат етіледі ?
 • Бөгде адамдардың жүкарбаға баруына ...
 • Люктің екінші қақпағын немесе оның цилиндр бөлігін қандай түске бояу ұсынылады?
 • Бу өткізгішті қыздыру гидравликалық соққы туындаған кезде ... қажет
 • Бу өткізгішті үрлеуге қатысатын персонал гидравликалық соққы белгілері пайда болған кезде  әрекеті?
 • Эксковатор жұмыс істеп тұрған кезде, оның жұмыс аймағынан қандай қашықтықта жақындауға жол берлмейді?
 • Наряд қай мерзімге беріледі?
 • Наряд бойынша орындалатын жұмыстардың тізбесін кім бекітеді?
 • Нарядтарды беруге уәкілетті адамдардың тізімін кім бекітеді?
 • Өкімді беру өкілеттігіне кім ие?
 • Өкімнің қолданылу мерзімі қандай?
 • Электр жабдығының қосылуы және оның кернеуде болуы кезеңінде наряд кімде болады?
 • Электр жабдықтарын жиі қосумен байланысты жөндеу жұмыстары кезінде механизмдерді қосуды және ажыратуды (Электр қосылған айналмалы механизмдерді теңгерімдеу, электрсүзгілер секцияларын сынау және т.с.с.) кім жүзеге асырады?    
 • Жұмыс күні аяқталғаннан кейін жұмыстарды жүргізу кезінде:
 • Жұмыс күні аяқталғаннан кейін жұмыстарды жүргізу кезінде:
 • Жабық нарядтар қанша уақыт бойы сақталады?
 • Газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге нарядты берген күннен бастап, оны сақтау мерзімі ... құрайды
 • Айналмалы және қозғалмалы механизмдерді қолмен тоқтатуға бола ма?
 • Әрбір сыртқы газ құбыры, электр қорғалған, резервуарлы және топтық баллон қондырғыға, газтаратушы қондырғыға, газсорғы станциясына негізгі техникалық сипаттамалары бар, сондай-ақ жүргізілген жөндеулер туралы мәліметтер көрсетілген  қандай құжат жасалады?
 • Толтырылған шыны бөтелкені тасымалдау үшін қанша жұмысшы қажет?
 • Бір жерде төсеме үстінде адамдардың шоғырлануына жол беріле ме?
 • Жерасты құрылыстары мен резервуарларына ауа сынамасын алу үшін қандай жағдайларда түсуге рұқсат етіледі?
 • Жер асты құрылыстары немесе резервуарларынның люгін ашу кезінде ... тұру қажет
 • Жалпы наряд бойынша жұмыс басшысы болып кім тағайындалады?
 • Аралық нарядтар қашан беріледі?
 • Электр қосылған айналмалы механизмдерді теңгерімдеу, электрсүзгілер секцияларын сынау және электр жабдықтарын жиі қосумен байланысты басқа жұмыстар қалай ресімделеді?
 • Электр жабдығын жиі қосумен байланысты жөндеу жұмыстары ... тікелей қадағалаумен жүргізіледі
 • Электр жабдығын жиі қосумен байланысты жөндеу жұмыстары кезінде электр схемасын бөлшектеуге және құрастыруға өтінімді кім береді?
 • Жұмыс күні аяқталғаннан кейін жұмыстарды жүргізу кезінде аралық нарядты қайтару қажеттілігін кім анықтайды?
 • Наряд кестесіндегі жұмысқа күнделікті жіберу және оның аяқталуы
 • Күнделікті жұмысқа жіберу және оны ресімдеу жұмыстарды ... орындау кезінде талап етілмейді
 • Күнделікті жұмысқа жіберу және жұмыстың аяқталуы жұмыстарды ... орындау кезінде ресімделмейді
 • Келесі күні наряд бойынша үзілген жұмысқа ... кейін кірісуге болады
 • Келесі күні наряд бойынша үзілген жұмысқа ... жұмыс орнын қарап, бригадаға нұсқау бергеннен кейін және қауіпсіздік шараларының орындалуын тексергеннен кейін кірісуге болады
 • Жұмыс толық аяқталғаннан кейін бригада жұмыс орнын жинайды, содан кейін жұмысты жүргізуші  оны шығарады, нарядқа қол қояды және нарядты ... тапсырады
 • Өтпе жолдарды, жүру жолдарын, сондай-ақ баспалдақтарды, алаңдарды және олардың сүйеніштерін әрдайым...  ұстаған жөн,
 • Газ жолдарының астында ненің қондырғыларын орнатуға болмайды?
 • Құрылыс конструкциясын қайта жасауға және онда жұмыстардың орындалу мүмкіндігін растайтын алдын ала есепсіз тесік тесуге
 • Құрамында жанғыш, жарылу қаупі мен уытты компоненттері бар химиялық заттар мен материалдар ... сақталуы тиіс.
 • Құрамында жанғыш, жарылу қаупі мен уытты компоненттері бар химиялық заттар мен материалдар ... арнайы қоймаларда сақталуы тиіс.
 • Металл табақтарды қырынан қоюға
 • Агрессивті, тез жанатын, жанғыш, жарылыс қаупі бар немесе зиянды заттардың құбыр жолдары ... болуы тиіс.
 • Қоршаған ауа температурасы 25 градус Цельсия болған кезде оқшаулау қабатының температурасы ...
 • Биіктікте орналасқан жабдық элементтеріне егер биіктігі жұмыс алаңы еденінің деңгейінен ... құраса,  қоршаулары мен басқыштары бар стационарлық алаңдардан қызмет көрсету қажет.
 • Ашу үшін көп күшті қажет ететін ысырмалар мен вентильдер айналма желілермен және ... жабдықталады.
 • Барлық iске қосу құрылғылары мен арматуралар...
 • Жұмыс істейтіндер қол жеткізуі ықтимал өндірістік жабдықтардың жылжитын бөлiктері ...  қамтамасыз етіледі.
 • Өндірістік қажеттіліксіз агрегаттар алаңында, люктер, қуыстар, сукөрсеткіш шынылардың, сондай-ақ қысымда болған кезінде бекіту, реттеу және сақтандыру арматурасы мен құбыржолдардың ернемек қосылыстарының жанында болуға
 • Бу өткізгіштерде, коллекторда, қоректендіргіш құбыржолдарда, арматура корпустарында қыздыру бетінде қаяу анықталған кезде ...
 • Сүрту материалдары ретінде ... қолдану керек.
 • Ақауы бар жабдықты, сондай-ақ ақауы бар немесе апатты ажырату, бұғаттағыштау, қорғаныс және дабыл қондырғылары ажыратылған құрылғыларды жабдықтарды пайдалануға
 • Жұмыста жабдықтардың жазатайым жағдай себеп болуы мүмкін қалыпты режимнен ауытқыған кезде ... қабылданады.
 • Үзілген, салақтап тұрған немесе жерде жатқан сымдарды, сондай-ақ осы сымдармен жанасатын сымдардың үзіктерін, жіптерді, тростарды басуға ...
 • Алаңдардың тосқауылдарына сүйенуге, жүруге арналмаған құбырлармен жүруге, сондай-ақ конструкциялармен және ара жабындармен жүруге  ...
 • Оны жұмыс істеуге қате қосуға (қозғалтқышты іске қосу, отын, бу, ыстық су және басқаларын беру), өздігінен жүруге немесе қозғалуға қарсы техникалық іс шараларды орындамай жабдықтарды жөндеуге
 • Ернемек қосылыстарын жинау кезінде бұрандама тесіктерінің сәйкес келуін ...  көмегімен тексереді.
 • Тетіктер мен жабдықтарды жуу және майын кетіру үшін ... қолдануға жол берілмейді.
 • Қатып қалған жанғыш, жарылыс қаупі бар құбырларды және зиянды заттарды және олардың арматурасын ... жылыту қажет.
 • Тұрақты жарығы жоқ жерлерде жабдықтар қызмет көрсеткен кезде ...
 • Тұрақты қызмет көрсететін персоналы жоқ газ қаупі бар үй-жайлардың есіктері ...
 • Газ қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезінде тасымалды жарық көзі ретінде... қолданылады
 • Өрт болған жағдайда адамдарды және мүмкіндігінше жанғыш заттарды қауіпсіз жерге шығару, қауіпсіздік қағидаларын сақтай отырып отты сөндіруге қолда бар өрт сөндіру құралдарымен кірісу және дереу ... шақыру
 • Тірек құрылымдардың беріктігін алдын ала есепке алмай жүктерді аражабынға, тіректер мен алаңдарға түсіруге және оларды ұйғарынды жүктемеден артық қоюға
 • Грейферлердің, крандардың және машиналардың бағыттамалардың астында, теміржол жолдарда, механизмдер мен крандардың жолында, скреперлерде жүру орнын ауыстыру ауданында тұруға ...
 • Траншеяда оған құбырлар мен жабдықтардың басқа да элементтері мен арматураларды түсіру кезінде, траншеяда, сондай-ақ жабдықтың және оларды бекіткенге дейін құбырлардың тораптарының астында болуға
 • Қауіпті жүктері бар вагондарды қолмен жылжытуға
 • Электрлендірілген жолдарда қандай да бір жұмыстарды атқару үшін вагондардың цистерналардың, жүк тиелген платформалардың, үсті ашық вагондар және контейнерлердің төбесіне байланыс желісін ажыратқанға және оны жерге тұйықталғанға дейін көтеруге рұқсат етіле ме?
 • Такелаж құрылғылардың (аунақтар, баспалдақтарды, тәшкелерді, арқандарды және басқалары), сондай-ақ сүймендерді, күректер мен басқа да құралдарды пайдалану кезінде оларды жарамдылығын қай кезеңде тексеру қажет?
 • Еңіс жазықтықта жүкті көтеру немесе түсіру кезінде қасында тұруға
 • Қандай жағдайларда тәуліктің қараңғы уақытында тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуге болады?
 • Жұмыстарды биіктікте орындауға арналған мінбелер, мінбе сатылар және басқа құрылғылар қандай болуы тиіс?
 • Кездейсоқ тірегіштермен (жәшіктер, бөшкелер, тақтайлар және өзгелер) жұмыс істеуге
 • Мінбелерді құрастыру және бөлшектеу жұмыс жетекшісінің өндірушілермен және бақылауымен жұмыс өндірісі жобасында қарастырылған ретпен қандай құжат бойынша орындалуы керек?
 • Уақытша жұмыс жүргізілмейтін мінбе сатылар мен мінбелер қандай жағдайда ұсталуы керек?
 • Аспалы және жылжымалы мінбелер сатылар мен қоржындарда адамдарды көтеру үшін пайдалануға ... жол беріледі.
 • Өрт қаупі бар жабдықтармен от жұмыстарын (мазут сыйымдылықтары, мазут шаруашылығы, газқұбырлары мен газ тарату пункттері, май шаруашылығының турбиналары, генераторлар, синхронды орнын толтырушылар, отыны бар бункерлер және басқалары) жүргізуге нарядты беруге кімнің құқығы бар?
 • Өрт қаупі бар жабдықтармен от жұмыстарын (мазут сыйымдылықтары, мазут шаруашылығы, газқұбырлары мен газ тарату пункттері, май шаруашылығының турбиналары, генераторлар, синхронды орнын толтырушылар, отыны бар бункерлер және басқалары) жүргізуге өрт қауіпсіздігі шараларын кім келіседі?
 • Жер асты құрылыстарының немесе резервуардың ауасында болуы мүмкін зиянды заттардың болуы қалай анықталады? 
 • Жер асты құрылыстары мен резервуарында жұмысшының болу уақыты және демалыс ұзақтығын (далаға шығып) кім анықтайды?
 • Жерасты құрылысы немесе резервуарларында жұмыс істеу үшін және мерзімді тексеру үшін нұсқау алған бригада ... тұратын тағайындалуы тиіс керек. 
 • Газтұтқыш пен шлангінің ақаусыздығын ... тексеру қажет.
 • Жерасты құрылысында (резервуарында) жұмыс істеуші берген құтқару белдігін үш рет тарту ... білдіреді.
 • Жылу алмасу аппараттарының сақтандыру клапандары, манометрлері және басқа аппаратурасының жарамдылығын кім тексереді?
 • Бу мен су аралас трактілерде ысқырық анықталған кездегі цехтың ауысым басшысының әрекеті қандай?
 • Ысырмаларды және вентильдерді қандай құралдармен ашып және жабуға жол беріледі?
 • Арматураның электр қозғалтқышынан және электр жетегінен кернеуді ажыратуға кімнің құқығы бар?
 • Айналмалы механизм роторының теңгермесі кезінде жүктерді  тек ... ілуге болады
 • Шаң шығатын оқшаулау материалдары, минералды немесе шыны мақта жұмыс орнына қалай беріледі?
 • Оқшаулау мен қаптауды бөлшектеуді ... жүргізу қажет
 • Төсеме металл мен шыны пластикті бояу және кесу кезінде өткір ұштарының қолды кесіп кетуінен сақтану үшін ... қолдану қажет.
 • Энергетикалық кәсіпорындардың аумағындағы, сондай-ақ жерасты коммуникациялардың күзетiлетiн аймақтарындағы (электр кабельдері, газ құбырлары мен тағы басқалары) жер жұмыстары тек ... жазбаша рұқсатымен ғана орындалалды.
 • Әлсіз немесе дымқыл топырақта траншеяны қазу барысында құлау қаупi туындаған кезде ...
 • Аралық нарядтарды беруге кімнін құқығы бар?
 • Өкім бойынша қандай жұмыстар орындалуы мүмкін?
 • Нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу және тіркеу қайда жүргізіледі?
 • Наряд неше данада жазылады?
 • Жаңа нарядты бермей жұмыс басшысын немесе жұмысты жүргізушіні ауыстыруға жол беріле ме?
 • Наряд бойынша жұмыс істеу кезіндегі бригаданың ең аз құрамы?
 • Жұмысқа жіберу кезінде нарядта көрсетілген жұмыс орнын дайындау бойынша қажетті іс-шаралардың орындалуын ... тексереді.
 • Жұмысқа жіберуші наряд бойынша жұмысқа жіберу алдында нұсқау беру кезінде жұмыс басшысының және жұмысты жүргізушінің ... тексереді
 • Жұмыс басшының (жұмыс жүргізушінің) техникалық қауіпсіздік ережесін және еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықты білуін кезекті тексеру куәлігінің болмауы немесе мерзімі өткен кезде жұмысқа жіберуші не істейді?
 • Бригаданың әрбір мүшесіне тікелей оның жұмыс орнында жұмысқа жіберуді және нұсқау беруді ... жүзеге асырады
 • Наряд бойынша жұмысқа жіберген сәттен қауіпсізд техникасы қағидаларын сақтау мақсатында бригаданы бақылау міндеттері ... жүктеледі
 • Жұмысты жүргізушіге (бақылаушыға) наряд бойынша, аралық наряд бойынша жұмыстарды орындау кезінде жұмыс орнын тастап кетіуге рұқсат етіле ме?
 • Жұмысты жүргізуші орнында болмаған кезде, оны жұмыс басшысы алмастыра алмаса ... қажет
 • Бригада мүшелері қауіпсіздік техникасы талаптарының бұзушылықтарын анықтау кезінде не істеу қажет ?
 • Жаңадан келген бригада мүшелері жұмысқа күру алдында ... нұсқама алады
 • Жұмыс күні ішіндегі үзілістен кейін (түскі ас, жұмыс өндірісі шарты бойынша) бригаданы жұмысқа жіберуді ... өзі жүзеге асырады.
 • Жұмыс күні ішінде (түскі ас, жұмыс өндірісі шарты бойынша) жұмыстағы үзіліс кезінде наряд кімде болады?
 • Жабдықты қарау және тексеру тек ... рұқсатымен жүргізілуі тиіс
 • Өкімді беру құқығы кім ұсынады?
 • Кәсіпорынның (цехта, учаскеде) әрбір жұмыс орнында қандай құжаттар болуы тиіс?
 • Нарядты беруге уәкілетті адамдардың тізімін кім бекітеді ?
 • Жалпы нарядтарды беру құқығы кімге ұсынылады?
 • Жылуқабылдағыштың есептік температурасына гидравликалық сынаулар мен сынауларды бір мезгілде жүргізуге жол беріле ме?
 • Газ қауіпті жерасты құрылысының немесе резервуарының қандай аймақтарынан ауа сынамасын алу қажет ?
 • Өкімнің қолданылу мерзімі немен анықталады?
 • Пештің ішінде жұмыстарды орындау кезінде бір мезгілде қанша адам болуы тиіс?
 • Сүйелмелі саты баспалдақтарында бір мезгілде неше адам тұра алады?
 • Мұржалар мен газ жолын сыртқы қарауды неше адам жүргізуі тиіс?
 • Ажыратылған арматураның электр жетектерін басқару кілттерінде қандай плакаттарды ілу қажет ?
 • Жұмыстар жүргізіліп жатқан жерде қандай плакаттарды ілу қажет ?
 • Жабық нарядтарды сақтау мерзімі қандай?
 • Өрт қауіпті жабдықта (мазут құятын ыдыстар, мазут шаруашылығы, газ құбырлары мен газ беру пункттері, турбиналардың, генераторладық май шаруашылығы, отыны бар бункерлер және өзге) от жұмыстарын жүргізуге нарядты кім береді?
 • Отын беру механизмдері қалай бұғатталуы тиіс?
 • Энергия көзі ретінде су ағынының энергиясын пайдаланатын электр станциясы қалай аталады?
 • Жергілікті нұсқаулықты кім бекітеді?
 • Жабдықты техникалық куәландыру қандай мерзімдерде жүргізіледі?
 • Техникалық куәландыру мерзімдерін бұзып электр қондырғыларын пайдалануға ...
 • Егер жобада қарастырылмаған болса, құламаларда және жер құрылыстарының жотасында ағаштардың және бұталардың өсіп кетуіне ...
 • Су қоймаларының, бассейндердің, каналдар мен арынды су өткізгіштердің сумен толтырылуы және босатылуы ... болдырмайтын жылдамдықпен бірте-бірте жүргізіледі.
 • Адамдарға, жабдық пен басқа да құрылыстарға қауіп төндіретін гидротехникалық құрылыстарға зақым келтіру ... жойылады.
 • Су тасқыны алдында және оның әрі қарай толтырылуы кезінде су қоймасының жарамсыздық режимі кезінде не қамтамасыз етіледі?
 • Су өткізу құрылыстары арқылы суды ағызу ... сәйкес жүзеге асырылады.
 • Гидротурбиналық қондырғыларды пайдалану кезінде берілген жүктеме үшін ...  бар және пайдалы әрекет коэффицентінің қысымымен олардың үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі.
 • Қайта қосудың үлгілік бағдарламалары мен бланкілері ... пайдаланылады
 • Гидроагрегаттың ұзақ жұмыс істеу кезінде гидроагрегат роторының айналу жиілігі мен діріл жиілігіне байланысты мәнінен асып кеткен дірілдің жоғарғы деңгейі кезінде гидроагрегаттардың ұзақ жұмыс жасауына ...
 • Гидроагрегаттың барлық жұмыс режимінде сүйеуші тораптардың, генератор статоры мен роторының салқындатылуы, резенкеленген турбиналық мойын тірек пен басқа да тұтынушылар майлануы немен қамтамасыз етіледі?
 • Гидротурбиналарға күрделі жөндеу ... бір рет жүргізіледі
 • Су мен бу сапасының төмендеуін тудыруы мүмкін кез келген жабдықты жұмысқа қосу және ажырату кіммен келісіледі?
 • Газбен қорғану құрылғыларымен жабдықталған трансформаторлар (реакторлар) қақпағы газ реле бағытында қанша көтерілуі тиіс?
 • Сыртқы қондырғы трансформатарларының бактарына қандай таңба қойылады?
 • Жерге тұйықтау пышақтарының жетек тұтқыштары қандай түске боялуы тиіс?
 • АБ қандай режимде пайдаланылады?
 • Тоңданған түрдегі топырақ плотиналары, олардың негіздері мен жағалауларға және плотинаға кірістіріле салынған құрылыстары (суды ағызушылар, туннельдегі су өткізгіштер, су қабылдағыштар) үнемі ... ұсталады.
 • Гидроэлектр станцияларының жерасты ғимараттарын пайдалану кезінде ... ақаусыздығын қамтамасыз ету қажет
 • Жоғары су тасу (су тасқыны) кезінде гидротораптардың жоғарғы бьефтерінің қалыпты тірек деңгейін (бұдан әрі – ҚТД) арттыруға тек қана суды ағызатын және суды барлық өткізетін тесіктерінің қақпақтарының ...  және міндетті түрде барлық гидротурбиналар қолданылған кезде жол беріледі.
 • Арынды су өткізгіштерді пайдалану кезінде гидроэлектр станциясының ғимараты үшін не қамтамасыз етілуі тиіс?
 • Аэроциялық қондырғылардың жағдайын тексеру ... көрсетліген мерзімдерде жүйелі жүргізіледі.
 • Электр станциялары жұмысында гидротехникалық құрылыстарды күрделі жөндеу мүмкіндігінше ... құрмай жүргізіледі.
 • Жоба бойынша судың есептелген жоғарғы шығынын өткізу үшін басқа мекеменің (мысалы, кеме жүретін шлюз) иелігіндегі су ағызу құрылыстарын қолдану қарастырылатын гидро электр станцияларында ... осы құрылыстың іске қосу шарттары мен тәртібін анықтайтын ... әзірленеді.
 • Мұз қатудың алдында және мұз басу кезінде тоған учаскелерінде судың салқындау белгілерін анықтау үшін су температурасының жүйелі түрде  ... өлшенуі ұйымдастырылады.
 • Егер қабылданған шаралар (жылыту, тазалау) тордың мұз басып қалуы және оларға түсетін қауіпті арын ауысуларының пайда болуын алдын алмаса, торларды тазалау үшін ...
 • Электр станцияларының тұндырғыштары не үшін тұрақты пайдаланылады?
 • Су қоймасы толтырылғаннан кейінгі 5 жылдан кейін және ол пайдаланылатын кейінгі әрбір ... мамандандырылған ұйымды тарта отырып, бақылау нәтижелері бойынша су қоймасының жай-күйіне талдау жасалады.
 • Гидро тірек және су жіберу құрылыстарының бьефтеріндегі, каналдардағы судың деңгейін бақылауды ұйымдастыру мерзімдері ... анықталады.
 • Судағы қоқыстар мен олардың су қоймаларында, бьефтерде, бассейндерде, каналдарда бөлінуі, су мен ауа температурасын бақылауды ұйымдастыру мерзімдері қандай құжатпен анықталады?
 • Гидроагрегат синхронды компенсатор режимінде жұмыс істеп тұрған кезде турбинаның дөңгелегі неден босатылады?
 • Қанша агрегаттары бар гидроэлектр станциялары белсенді қуатты топтық реттеу жүйелерімен жабдықталады?
 • Белсенді қуатты топтық реттеу жүйесін ажыратуға кімнің рұқсатымен жол беріледі?
 • Агрегаттың іске қосылуына оның қалыпты және авариялық тоқталуына және жүктеменің жоспардан тыс өзгеруіне рұқсат беретін талаптар қайда жазылған?
 • Агрегаттың іске қосылуына оның қалыпты және авариялық тоқталуына және жүктеменің жоспардан тыс өзгеруіне рұқсат беретін талаптар жазылған  ... бекіткен нұсқаулық
 • Монтаждаудан немесе реконструкциялаудан кейін технологиялық қорғауды пайдалануға беру қалай орындалады?
 • Анық ақау кезінде қорғауды ажырату қалай жүргізіледі?
 • Кернеудегі трансформатордың ТКР құрылғысын қолмен (тұтқышпен) ауыстырып қосуға бола ма?
 • Кернеудегі трансформатордың ТКР тарнсформатор құрылғысын қолмен (тұтқышпен) ауыстырып қосуға рұқсат етіле ме?
 • Трансформаторды (реакторды) автоматты түрде өшкеннен кейін оны қандай іс-қимылдан кейін қосуға рұқсат беріледі?
 • Электр беру желілерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін оларды пайдалану кезінде қандай жұмыстар жүргізілуі тиіс?
 • Құрсауларды болттық қосылулармен анкерлiк бұрандамалардың гайкаларын тексеру және тарту ұаншалықты жиі өткізіледі?
 • Темір-бетон және металл тіректері бар ӘЖ-іні күрделі жөндеу мерзімі қандай?
 • Жөндеу жарықтандыруының жылжымалы қолшамшырақтары электр тогының аса жоғары қауіптілігі кезінде  кернеулі желіден қоректенеді.
 • Жерге тұйықтағышқа және жерге тұйықтау конструкциясына жерге қосу өткізгіштерін қосу аппараттардың, машиналардың корпустарына және электр жеткізудің әуе желісінің тіреуіштеріне  ... қосылады.
 • Кернеуі 10 кВ және  ... дейінгі жүктемеден төмен болған кезде қондырғының үш полюсты ажыратқыштарын қосуға және өшіруге жол беріледі.
 • Жедел диспетчерлік персоналдың қатарынан екі ауысым жұмыс істеуіне жол беріле ме?
 • Электр станцияларының әрбір цехтарында, кіші станцияларында, желі учаскелерінде, зертханаларында және басқа да объектілерде, сондай-ақ жылжымалы бригадалардың автомашиналары немен қамтамасыз етілуі тиіс?
 • Жұмыс істемейтін трансформатордың кеңейткішінде майдың деңгейі қандай болуы тиіс?
 • Аккумуляторлық қондырғыларды пайдалану кезінде олардың ұзақ мерзімді сенімді жұмысы мен ...  әдеттегі тогының шиналардағы кернеуінің қажетті деңгейі қамтамасыз етіледі
 • Тұрақты токтың барлық жиынтықтары мен айналма магистральдары немен қамтамасыз етілуі тиіс?
 • Кернеуі 60 В-тан жоғары екінші тізбекпен  оқшаулау кедергісін өлшеу қандай мегаомметрмен жүргізіледі?
       
 • 60 В және одан төмен кернеумен есептелген элементтерді қоспағанда РҚА тізбектерін және әрбір қосылыстың барлық басқа да екінші тізбектерін сынау ұзақтығын көрсетіңіз
 • Салқындатқыш су қоймалары арқылы сумен жабдықтаудың тік ағатын, біріктірілген және айналмалы түрлерінде су қабылдағыш тордың жылытылуы және мұз қатуына жол бермеу үшін жылы сумен не жүзеге асырылады?
 • Градирнялардың ағаш құрылымдарын жөндеу кезінде қандай бекіткіш бөлшектер қолданылуы тиіс?
 • Градирняларды қысқы кезеңде пайдалану кезінде ғимараттың іргелес аумағы ылғанданған және мұқдатылған кезде градирнялар қандай құрылғылармен жабдықталады?
 • Механизмдер мен жабдықтың (вагон аударғыш, конвейерлер жүйесінің жіптері, уатқыштардың) кезекті жұмысының кестесін кім бекітеді?
 • Отын беру трактісін ұсақтаушы желдеткіштері, орташа жүрісті және балға диірмендермен тозаң дайындау жүйесі бар энергия объектілерде металл жою жүйесі жұмыс істемеген жағдайда пайдалануға ...
 • Отын беру трактісі бойынша орнатылатын электр қозғалтқышын қоса алғанда барлық электр жабдығы қалай жасалуы тиіс?
 • Мазут төккіште  (цистерналарда, лотоктармен ағызып алу ыдыстарында) мазут қандай температураға дейін қыздырылады?
 • Тозаң дайындау қондырғыларында ауаны соруды бақылау және жою кестесін кім бекітеді?
 • Бункерлерде ...  ол мерзімді түрде ең төменгі деңгейге дейін тазартылады.
 • жұмыс істемейтін қазанға көмір тозаңын салуға жол беріле ме?
 • қазанды күрделі немесе орташа жөндеуден кейін іске қосу кімнің басшылығымен жүзеге асырылады?
 • барабанды қазанды жағу алдында оның іші немен толтырылады?
 • режим картасын жасау және пайдалану нұсқаулығын түзету үшін қазанды эксплуатациялық сынау қашан жүргізіледі?
 • Резервтен турбинаны іске қосуды кім басқарады?
 • Қабылдау лотоктарының үстінде жабын болмаған жерлерде цистерналардан мазутты төккеннен кейін не істеледі?
 • Сұйық отынды сақтауға арналған барлық қабылдайтын ыдыстар мен резервуарларға градуирленген кестені кім бекітеді?
 • Жабдықтарды, құбыр жолдары мен су дайындау қондырғыларының арматураларын және конденсатты тазалау қондырғыларын, сондай-ақ беткі қабаттары коррозиялық активті ортамен байланысты құрылыс құрылымдарын пайдалануға қандай жағдайларда жол беріледі?
 • қазандарды төменгі нүктеден мерзімді үрлеу қашан жүргізіледі?
 • Жылу желілерінің сулары мен желілік суға гидразин мен басқа да улы заттардың шығарылуына жол беріле ме?
 • Бекіткіш арматураның реттеу арматурасы ретінде пайдалануға жол беріле ме?
 • Қосылма су ретінде ГКШ айналым жүйесінің қосымша су ретінде қандай ағын пайдаланады?
 • Жылу алмасу аппараттарының құбыр жүйесі ластануына қарай ... кемінде бір рет тазартылады
 • резервті автоматты қосу қондырғымы қашан тексеріледі?
 • Тікелей сутегімен салқындайтын турбо генераторлар мен синхрондық компенсаторлар монтаждау және күрделі жөндеу жұмысынан кейін сутегінің ... пайдалануға беріледі.
 • Жаңадан монтаждалған немесе күрделі жөндеуден шыққан аккумулятор батареясын қабылдау кезінде не тексеріледі?
 • Жөндеуді жарықтандырудың тасымалды қолшамдары қандай кернеудің желісінен қоректендірілуі тиіс?
 • Аккумуляторлық қондырғыға қызмет көрсететін персонал немен қамтамасыз етілуі тиіс?
 • Жедел-диспетчерлік персонал жөндеу жұмыстары мен сынауларға тартыла ала ма?
 • Бақылау нәтижесінде анықталған авариялық қауіпті ақаулары бар электр қондырғыларын пайдалануға ...
 • Реттелетін кері қалпақшалардың тығыздылығы мен осы іріктеулердің сақтандыру қалпақшаларының іске қосылуы қашан тексеріледі?
 • Барлық іріктеулердің кері қақпақшаларын отырғызу қашан тексеріледі?
 • Будың барынша шығынына сәйкес жүктемені тез түсірумен турбинаны реттеу жүйесін сынау қашан жүргізіледі?
 • Жұмыс көзін өшіру кезінде сутегі суытқышы бар генераторлардың тығыздығын маймен жабдықтаудың резервтік көздерін қосу тәсілдері?
 • Жерге тұйықтайтын пышақтар қандай түске боялуы тиіс?
 • ӘЖ-ге техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыстар қандай мақсатпен жүргізіледі?
 • ӘЖ немесе оның учаскелерін кезектен тыс қарау қандай жағдайларда жүргізіледі?
 • Логикалық басқару құралдарының жұмыс қабілеттілігіне тексеру жүргіу көлемі мен тәртібі немен регламенттеледі?
 • Аккумулятор батареяларының бақылау элементтерінің санын кім белгілейді?
 • Басқа типтердің жабық түрде орындалған қышқыл аккумуляторлы, сондай-ақ сілтілі аккумуляторлы батареялар немен сәйкес пайдаланылады?
 • Электр желілерін пайдаланылатын ұйымның ӘЖ-ні пайдалануға қабылдау неге сәйкес жүргізіледі?
 • Электр желісін пайдаланылатын ұйымдар тіректерде орнатылған тұрақты белгілерді жарамды жағдайда неге сәйкес ұстауы қажет ?
 • Жанасу кернеуін өлшеудің мерзімділігі қандай ?
 • Жабдыққа жаңа трансформатор майын құю үшін оның маркасі қандай өлшем-шарттар бойынша таңдалады?
 • Нұсқаулық тізбесі және нұсқаулықтардың өзі ... кемінде бір рет қайта қаралады.
 • Диспетчерлік пункттерде персоналдың тұрақты кезекшілігі мен басқару қалқандарында жедел-диспетчерлік персоналдың жұмыс орындарында не жүргізіледі?
 • Энергообъектіде тексеруге жататын ӨҚ-ның тізбесін кім бекітеді?
 • Басқару жүйелері қондырғыларының сыртқы бөліктерінің тазалығына және олардың бүтіндігіне бақылауды кім жүргізеді?
 • Жарамсыздану мерзімін тоқтату мәнін қосатын қорғау жұмысының алгоритмдері немен анықталады?
 • Жабдықты өшіруде қолданылатын техникалық қорғау қандай құралдармен жабдықталады?
 • Арқандар өткізгіштерін қосу саны арқаны ӘЖ-ге қанша  қосқыштан  аспайтын рұқсат етiлуге кесiп өтетiн әрбiр өткiзгiштегі басқа ӘЖ-дері бар жұмыс iстейтiн сызықтың қиылысу аралықтары және байланыс тораптарына ӘЖ пайдаланулардың жанында кесіп өтiлетiн ӘЖ регламенттелмейді?
 • Сыртқы қондырғының бір фазалы трансформаторларының (реакторларының) бактарықандай түске және қандай сырмен боялуы тиіс?
 • Майдың айналымын, салқындатылатын суды тоқтату туралы немесе желдеткішті тоқтату туралы сигнализация құрылғыларын жұмысқа қоспай, жасанды салқындату арқылы трансформаторлар мен реакторларды пайдаланылуға жол беріле ме?
 • Тұрақты кезекшіліг бар объектілерде тарату құрылғысын жабдығын ажыратпай қарау мерзімдлігі қандай?
 • Мерзімді техникалық куәландыру көлеміне не кіреді?
 • Майдың жоғарғы қабатының қандай температурасында ЖК-ні жұмысқа қосуға рұқсат етіледі (батырылған резисторлық ЖК үшін)
 • Майдың жоғарғы қабатының қандай температурасында ЖК-ні жұмысқа қосуға рұқсат етіледі (бактан тыс орналасқан контактрмен құрылғыны ауыстырып қосатын токты шектейтін ЖК құрылғылары үшін)
 • ЖК құрылғысын пайдалану қандай талаптарға сәйкес анықталады?
 • Жазғы кезеңде ЖТҚ үй-жайларының ішінде ауа температурасы қандай болуы тиіс?
 • ЖТҚ және ЖТҚ үй-жайларында еден төсемі қандай болуы тиіс?
 • Ағаштар мен ТҚ-ның ток өтетін бөліктері арасында қандай қашықтық болуы тиіс
 • Май қабылдағыштар, май жинағыштар, гравий сепкіштер, дренаждар мен май ағызғыштар қандай күйде сақталады?
 • Май ажыратқыштарында өлшеуіш трансформаторларда және енгізулерде майдың мөлшері қандай болуы тиіс?
 • Кернеуі қанша ТҚ ажыратқыштардың қате операцияларының мүмкіншіліктерінің алдын алушы блокпен, бөлшектеушілермен, жинақтаушы ТҚ-ның (ЖТҚ) тегістеу арбаларымен және жерге тұйықтау пышақтарымен жабдықталады?
 • Кернеуі 3 к В және одан жоғары ТҚ немен жабдықталуы тиіс ?
 • ТҚ-да не болуы тиіс?
 • Тұрақты кезекші персоналмен ТҚ-ні желіден өшірмей жабдықты қарау мерзімділігі қандай?
 • Жоғарғы жағы екі метр және одан асатын биіктікте орналасқан ажыратқыштар мен бөлгіштердің басқару шкафтарында не болуы тиіс?
 • Тұрақты кезекші персоналмен ТҚ-ні желіден өшірмей объектіде жабдықты қарау қалай ұйымдастырылады?
 • Егер жоғарғы жағы ... биіктікте орналасса ажыратқыштар мен бөлгіщтердің басқару шкафтары стационарлық қызмет көрсету алағдарына ие болуы тиіс.
 • Коммутациялық аппараттар үшін сығылған ауаны құрғату қандай тәсілмен жүргізіледі?
 • Тұрақты кезекші персоналмен компрессорлық қондырғылардың ауа жинағышынан ылғылды жою мерзімділігі қандай?
 • Магистральдық ауа өткізгіштерді үрлеу мерзімділігі қандай?
 • Ауа ажыратқыштарында мерзімді түрде тексерілетін не?
 • ЖТҚ және ЖТҚ үй-жайларында элегаздзың еден деңгейінен шоғырлануын бақылау қандай биіктікте жүргізіледі?
 • ЖТҚ және ЖТҚ үй-жайларында элегаздың шоғырлануын бақылау арнайы аспаптардың көмегімен ... биіктікте жүргізіледі.
 • ажыратқыштар мен олардың жетектері немен жабдықталады?
 • Аккумуляторлық қондырғыларда кернеуі 2,25 В болған кезде теңгермелі заряд ұзақтығы кемінде ... болуы тиіс
 • Түзеткіш қондырғысы немен жабдықталады?
 • Тұрақты ток шиналарындағы пульсация коэффициенті қандай болуы тиіс?
 • Тұрақты кезекші персоналмен аккумулятор батареясы үй-жайында температура қандай болуы тиіс?
 • Тұрақты кезекші персоналсыз аккумуляторлық батарея үй-жайында температура қандай болуы тиіс?
 • РҚА панельдеріндегі және екі жақты қызмет ету шкафтарындағы, сондай-ақ басқару панельдері мен пульттарындағы жазбалар қай жерде орналасуы тиіс?
 • Кернеуі 60 В-тан жоғары РҚА тізбектері қандай кернеумен сыналуы тиіс?
 • Авариялық жарықтандыру желісіне осы жарықтандыруға жатпайтын жүктемелердің басқа түрлерін қосуға жол беріле ме?
 • Тегеурінді сақтандырғыштар мен нөл фазалы сымдардың толық кедергілерін тексеру  мерзімділігі қандай?
 • Жерге тұйықтаушы мен жерге тұйықталушы элементтердің арасындағы тізбектердің болуын және олардың жағдайын тексеру мерзімділігі қандай?
 • АТҚ конструкцияларында кез-келген мақсаттағы 1000 В-ке дейінгі ӘЖ сымдарын ілуге жол беріле ме ?
 • Жеке тұрған стерженьді жай бұрғыштардағы кез-келген мақсаттағы кернеуі 1000 В-ға дейін ӘЖ сымдарын ілуге жол беріле ме?
 • прожекторлық діңгектердегі, түтінді құбырлар мен градирнялардағы кез-келген мақсаттағы кернеуі 1000 В-ға дейін ӘЖ сымдарын ілуге жол беріле ме ?
 • ТК және ЭБЖ-ні шамадан тыс кернеуден сақтау, жағдайын тексеру мерзімділігі қандай?
 • Жерге қысқа тұйықталу мен кабельдік және әуе лектр беру жерлерінің жұмысына жол беріле ме?
 • 10 А-дан артық жерге тұйықталу сыйымдылығының тогы кезінде доға сөндіруші реакторлар қандай ӘЖ пайдаланылады?
 • Желі бейтарабын резистор арқылы жерге тұйықтау бойынша жұмыстар режиміне қандай желілерде жол беріледі?
 • Сыйымдылықты токты өтеусіз 6-35 кВ желілерде жұмыс істеуге жол беріле ме ?
 • Сыйымдылық тогын, доға сөндіруші реакторлар тогын, жерге тұйықталу тогы мен сыйымдылық тогының орнын толтыра отырып, желілердегі нейтралдардың қосылу кернеуін өлшеу доға сөндіруші реакторларды пайдалануға енгізу және желі режимінің айтарлықтай өзгеруін өлшеу мерзімділігі қандай?
 • Доға сөндіргіш реакторлар қандай шағын станцияларда орнатылады?
 • Доға сөндіргіш реакторларды қосу орындары?
 • Доға өшіргіш реакторларды еритін сақтандырғыштан сақтайтын трансформаторларға қосуға жол беріле ме ?
 • Сыймдылықты токты өтеу арқылы желілердегі симетрия емес кернеу шамасының мәні?
 • Желілер мен станцияларды техникалық пайдалану қағидалары қандай нормативтік құқықтық актіге сәйкес әзірленді ?
 • Желілер мен станцияларды техникалық пайдалану қағидалары нені баяндайды?
 • Техникалық куәландырумен бір мезгілде не жүргізіледі?
 • Бақылау процессінде анықталан авариялық-қауіпті ақаулары бар энергоқондырғыларды пайдалануға ...
 • Энергетикалық кәсіпорындарында қауіпсіздк техникасы бойынша жалпы басшылық кімге жүктеледі?
 • Ғимараттардың қасбеттерінің, негізгі үй-жайлардың ішкі көрінісінің жобалық шешімдерінен барлық шегінулерді кім келіседі?
 • Турбинаны күрделі немесе орташа жөндеуден кейін оны іске қосуды кім басқарады?
 • Металлды бақылау нәтижелерін қарау және оны жөндеу туралы және Негізгі бөлшектері мен тораптарының металын бақылаудың нәтижелері қанағаттанарлықсыз болған кезде  немесе олардың парктік ресурстарын әзірлеу кезіндегі жұмыс істеуін жалғастыру туралы шешім қабылдауды кім жүзеге асырады?
 • Ашық төселген жерге тұйықтаушы сымдар қандай түске боялуы тиіс?
 • Энергообъектілердегі жаңадан әкелінген және пайдаланылатын энергетикалық майдың сапасын бақылауды кім жүзеге асырады?
 • Электр станциясында жекелеген энергетикалық қондырғылардың жүктеме графигін кім бекітеді?
 • Энергообъектіні техникалық куәландыру жөніндегі комиссияны кім басқарады?
 • Техникалық куәландыру мерзімдерін бұзу арқылы электр қондырғыларын пайдалануға...
 • Ғимараттар мен құрылыстардың жабдығын қарау мерзімділігін кім белгілейді?
 • Қажетті нұсқаулықтардың тізбесі және нұсқаулықтардың өзі мынадай мерзімдерде қайта қаралады
 • Пайдалану процессінде орындалған энергетикалық қондырғылардағы барлық өзгерістер схемалар мен сызбалардың нұсқаулықтарына енгізіледі:
 • Газ жолдары мен эстакадалардың астында ғимараттар мен құрылыстарды салуға жол беріле ме?
 • Энергообъектілердегі негізгі өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларын техникалық куәландыруды мамандандырылған ұйым қандай мерзімдерде жүргізеді?
 • Электр станциясына жеткізілетін отынның сапасы ...  сәйкес келуі тиіс
 • Металлды бақылауды кім жүзеге асырады?
 • Металлды бақылау нәтижелері тіркелетін техникалық құжаттар қанша уақыт бойы сақталады?
 • Қандай металл кіріс бақылауға жатады?
 • Энергетикалық жабдықтың негізгі элементтерін техникалық диагностикалауды кім жүргізеді?
 • Ыдыстарға техникалық диагностикалауды қашан жүргізу қажет?
 • Жүктемені түсіру кезінде және қараусыз және тексерусіз өшіру кезінде генераторлардың жұмысын іске қосуға жол беріле ме?
 • Трансформаторларды (реакторларды) өшірусіз қарау мерзімдерін кім белгілейді?
 • Аккумуляторлық батареяларды толтырып құю кезінде қандай су пайдаланылады?
 • Электр станциялары мен шағын станцияларда аккумуляторлық қондырғыларға қызмет көрсету кімге жүктеледі?
 • Оқшаулағыштың бұзуылу салдарынан электр жабдығы мен электр қондырғыларының кернеу астында қалатын барлық металл бөліктері ...
 • Қондырғының бірнеше элементтерін жерге тұйықтайтын өткізгіштермен кейінгі қосуға жол беріле ме ?
 • Пайдалануға қабылданған энергообъектілердің жабдығы қандай жедел жағдайда болуы тиіс?
 • Электр және жылу энергиясын өндіруге арналған энергетикалық объект қалай аталады?
 • Энергия объектіні пайдалануда техникалық жағдайын сақталуын, энергетикалық қондырғылар мен олардың элементтерінің жұмыстарындағы бқзылыстарды есепке алуды, пайдалану-жөндеу жұмыстары бойынша құжаттардың жүргізілуін  кім қамтамасыз етеді?
 • Әрбір энергия объектіде әрбір цех, қосалқы станция, аудан, учаскесі, зертханалар мен қызметтер үшін қажетті нұсқаулықтар, ережелер, технологиялық және жедел схемалардың тізбесін кім бекітеді ?
 • БАЖ қызмет көрсетуші персонал техникалық басшы бекіткен тізбе бойынша нені жүргізуі тиіс?
 • БАЖ пайдалануға беру қандай құжат негізінде жүргізіледі?
 • Салмақ түсетін және қоршау конструкцияларында тесік, ойық жасауға жол беріле ме?
 • Бу турбинасының қондырғыларының неғұрлым пайдалы вакуумына қол жеткізу шарттарына орай қандай жұмыс режимі мен нормативті сипаттамаларға сәйкес салқындатқыш тиімділігі қамтамасыз етіледі.
 • Су салқындатқыштардың, су жіберу және ағызу құрылыстары жұмысының оңтайлы режимі неге сәйкес таңдалады?
 • Ағаштан, полиэтиленнен және басқа да жаңғыш материалдардан жасалған конструкция элементтері бар градирняларды уақытша пайдаланудан шығару кезінде ондағы ауа кіретін терезелер ... болуы тиіс
 • Газ қауіпті жұмыстарға нарядтарды беретін адам ... тағайындалады.
 • Қауіпсіздік автоматы турбинаның роторыдайындаушы зауытпен көрсетілген немесе ... номиналдықтан жоғары айналу жиілігі кезінде жұмыс істейді.
 • Жаңа бу мен өндірістік қызып кету буының тоқтатушы (бөлуші) және реттеуші қақпақшалары жүріс бөлігіне қашан таалуы тиіс?
 • Турбиналардың резервтік және авариялық май сорғылары қашан тексеріледі?
 • Генераторды майлау, реттеу және тығыздау жүйесінің желісіне орнатылатын тиекті арматура, қате қосылуы жабдықтың тоқтап қалуына немесе зақымдануына алып келуі мүмкін қандай күйінде пломба салынады?
 • Жоғары қысымды жылытқышты ... кезінде пайдалануға жол берілмейді.
 • Генераторды және олардың РАҚ қондырғыларын майлау, реттеу, тығыздаудың май сорғыларының біреуінің ақауы болған кезде турбинаны іске қосуға жол беріле ме?
 • Турбинаның тоқтауына әсер ететін қорғаудың біреуінің ақауы болған кезде турбинаны іске қосуға жол беріле ме?
 • Газ турбина қондырғысын іске қосуды кім басқарады?
 • ТҮ БАЖ бақылаумен басқарудың техникалық құралдары орналасқан басқару қалқандары, үй-жайларындағы температура қалыпты жағдайларда ... аспауы тиіс
 • Панельдерге, пульттерге орнатылған аппаратураларда және бастапқы түрлендіргіштерде, тиекті арматурада және қысқыш құрастырмаларында қандай жазбалар болуы тиіс?
 • Бір кабельде күш және басқарушы тізбектермен өлшеу тізбектерін біріктіруге жол беріле ме ?
 • Су дайындау қондырғыларының, конденсаторларды тазалау мен тазалау мақсатындағы суды өңдеу қондырғылары жабдықтарының күрделі жөндеу жүргізу мерзімділігі?
 • Генераторларды пайдалану кезінде негізгі қоздырғыштан резервтікке ауыстыру тәсілдері?
 • Генератор корпусында (синхронды компенсаторда) сутекте оттегінің құрамы қандай болуы тиіс?
 • Генератордағы сутектің тәуліктік шығын нормасы ?
 • Генератор желісіне қосу тәсілі ?
 • Генераторлар мен синхронды компенсаторлардың статоры мен роторының токтары бойынша қысқа мерзімді шамадан тыс жүктемеге қандай жағдайларда жол беріледі ?
 • Генераторлардың және ротор орамасының газбен салқындатылған  қоздыру жүйесінің элементтерінің ауамен салқындатылатын синхрондық компенсаторларының барлық қоздыру тізбегінің оқшаулама кедергісі  қанша болуы тиіс?
 • Газ қорғау қондырғыларымен жабдықталған трансформаторлар (реакторлар) ... болатындай орнатылады.
 • Сыртқа орнатылатын трансформаторлардың (реакторлардың) бактарында не көрсетілуі тиіс?
 • Д-суыту жүйесі бар трансформаторларда желдеткіш электр қозғалтқыштарықандай температурада автоматты түрде қосылады?
 • Трансформаторларды күрделі және ағымдағы жөндеу қалай жоспарланады?
 • Трансформаторларды (автотрансформаторларды) пайдалану кезінде жүктеме, кернеу деңгейі, температура, майдың сипаты, оқшаулағыш параметрлері қандай шекте сақталуы тиіс?
 • ДЦ түріндегі салқындатуы бар трансформаторларда (реакторларда) номиналдық жүктеме кезінде майдың жоғарғы қабатының температурасы қандай?
 • М табиғи май суытқышты Д-суытқышты трансформаторлардың (реакторлардың) номиналдық жүктемесі кезінде майдың жоғарғы температурасының қабаты қандай?
 • Газ релесі сигналға іске қосылуы кезінде қандай іс-әрекет орындалады?
 • 110 кВ және одан жоғары автотрансформаторлардың және реакторлардың , сондай-ақ 330 кВ және одан жоғары трансформаторлардың орама бейтараптары қандай режимде жұмыс істеуі тиіс?
 • ЭЖТҚ ұяшықтары бар үй-жайлар немен жабдықталады?
 • Жерге тұйықтаушы пышақтар және жерге тұйықтаушы пышақтардың жетектерінің тұтқыштары қандай түстерге боялады?
 • Сақтандыру қалқаншаларында және (немесе) қосылыстардың сақтандырғыштарында қандай жазба жасалады?
 • Ажыратылған ауа ажыратқыштарының сығылған ауасының шығуын анықтау кезіндегі іс-әрекеттерге қойылатын талаптар?
 • ТҚ жабдығына ағымдағы жөндеу, сондай-ақ оның іс-әрекетін (сынауды) тексеру қандай мерзімдерде жүргізіледі?
 • Аккумулятор батареясын пайдалану кезінде не қамтамасыз етіледі ?
 • Аккумулятор батареялары үй-жайындағы ағынды-тартпалы желдеткіш қашан қосылады (өшіріледі)?
 • Басқару тізбегін қоректендіретін тұрақты ток шиналарындағы релелік қорғау, сигнализация, автоматика мен телемеханика құрылғыларындағы кернеу қалыпты пайдалану шарттарында электр қабылдағыштардың номиналды кернеуінен ... жоғары ұстауға жол беріледі.
 • Аккумуляторлық батареяларды қарау неге сәйкес жүргізіледі ?
 • Аккумулятор батареясының әрбір элементінің кернеуін, тығыздығы мен температурасын өлшеу мерзімділігі қандай?
 • Кабель желілеріндегі бұзушылықтарды қарау кезінде анықталған жазбалар қайда енгізіледі?
 • Ұратын немесе дірілдеумен жүктелген тетіктерді қолдануға кабель желісі орналасқан жерден қандай қашықтықта пайдалануға жол беріледі?
 • Күш электр жабдығының және электр беру желілерінің кернеуде болу жағдайлары
 • Техникалық қызмет көрсету нәтижелері қандай құжатқа енгізіледі?
 • Жерге тұйықтаушы қондырғының кедергісін өлшеу мерзімділігі қандай?
 • Үй-жайлар мен өтпе жолдрдағы эвакуациялық жарықтандыру қандай жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс?
 • Барлық ажыратқыштардағы (рубильниктегі, автоматтардағы) жарықтандыру желілерінің қалқандарында және жиынтықтарында және сақтандырғыштарда қандай жазбалар болуы тиіс?
 • Жерге тұйықтаушы өткізгіштерді жерге тұйықтаушыға және жерге тұйықтайтын конструкцияларға қосу қандай тәсілмен жүзеге асырылады?
 • Жерге тұйықтаушы қондырғыдағы кернеудің ЭҚО талаптарына сәйкестігін тексеру қандай жағдайларда жүргізіледі?
 • Доға сөндіруші реакторлардың қуаты қалай таңдалады?
 • АЖЖ қондырғыларының жекелеген кезектеріне және ЖААА-ға нақты қосылған жүктеме мәнін өлшеу мерзімділігі қандай?
 • Күрделі ауыстырып-қосулардың тізбесі энергообъектіде қандай мерзімділікпен қайта қаралады?
 • Ауыстырып қосулардың бағдарламалары, бланкілері бойынша қандай ауыстырып қосулар орындалады?
 • Ағымдағы жөндеу термині?
 • Қандай жағдайларда электр желілерінде кешенді сынау жүргізілді деп есептеледі?
 • Техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес энергообъектінің пайдалану персоналы қандай топтарға бөлінеді?
 • Күрделі және орташа жөндеуден өткен 35 кВ және одан жоғары электр станциялардың, шағын станциялардың жабдығы қанша уақытта жүктемемен қабылдау-тапсыру сынауға жатады?
 • Энергоқондырғыны техникалық куәландыру міндеттері ... болып табылады
 • Техникалық персоналдың шешімі бойынша қысқа тұйықталған роторы бар электр қозғалтқышты неше рет іске қосуға жол беріледі?
 • Трансформаторларды суыту қондырғыларының электр қозғалтқыштарны қоректендіру қалай жүзеге асырылады?
 • Кернеуді жүктемеде реттеу қондырғысы жұмыста қандай режимде пайдаланылады?
 • Егер жарықтандыруға арналған кернеу номиналдыдан аспайтын болса, жарықтандыру номиналды тогының ...  әрбір орама тогы бойынша ұзақ жүктеуге жол беріледі.
 • Ішкі бұзулыдан қорғау әрекеттерінен автоматты өшіру кезінде трансформатор (реактор) жұмысқа қашан қосылады?
 • Трансформаторларды (реакторларды) өшірусіз қарау қандай мерзімдерде жүргізіледі?
 • Желіден ажыратылмай ТҚ жабдықтарын тексеру қандай мерзімдерде  ұйымдастырылады?
 • СК түріндегі  аккумулятор батареясына арналған заряд алды кернеуі қанша В құрады?
 • СН -түріндегі аккумуляторлық батареясына арналған заряд алды кернеуі қанша В құрады?
 • Аккумулятор батареясының бақылау элементтерінің санын батареяның жағдайына байланысты ... энергообъектінің техникалық басшысы беліглейді.
 • Конденсатордың қандай температурасында конденсаторлық қондырғыны қосу жүргізілмейді?
 • Неоцинктелген металл тіреуіштерінің коррозияға қарсы жабыны мен темір бетон және ағаш тіреуіштерінің, сондай-ақ болат тростар мен тіреуіш тартқыштарының металл тетіктері  қандай мерзімдерде қайта қалпына келтіріледі?
 • ӘЖ немесе олардың учаскелеріндегі кезектен тыс тексерулер қашан  жүргізіледі?
 • Маймен толтырылған кабелдік желілердегі май сынамасы мен кернеуі 110 кВ және одан жоғары пластмасса оқшаулағышы бар кабел муфтасындағы сұйықтық сынамасы мерзімдері?
 • Электр желілері мен элекр станцияларының электр техникалық зертханаларын пайдаланатын ұйымның РҚА қызметінің персоналы басқарудың барлық панельдері мен пульттерін, релелік қорғану, электр автоматикасы, сигнализация панельдерін қарау мерзімділігі қандай?
 • Автоматты ажыратқыштар, сақтандырғыш қалыптары қалай таңбалануы тиіс.
 • Рұқсат етілген мәннен асатын бейтараптың жанасу кернеуіне әкеп соғатын әуе және кабель желілерін фаза қосуға және ажыратуға жол беріле ме?
 • Сыйымдылықты токты өтеу үшін 6-10 кВ желілерде қандай доға сөндіруші реакторлар пайдаланылады?
 • Желілік енгізуден төмен оқшаулау деңгейлі трансформаторлардың нейтралдары кернеуінің шамадан тыс қорғау қалай жүзеге асырылады?
 • Трансформаторлардың сүзгіштеріндегі сорбентті ауыстыру қашан жүргізіледі?
 • 110 кВ және одан да жоғары желідегі кернеуді реттеу қайда және қалай жүзеге асырылады?
 • Су объектілерін ластанудан қорғау мақсатында энергоқондырғылардың негізгі және қосалқы жабдығын пайдалану кезінде қандай нормативтік-құқықтық актіні басшылыққа алу қажет ?
 • Нақты жағдайлар есебінен шағын станциялардағы аккумулятор батареясы үй-жайларында желдету жүйесін пайдалану тәртібі немен анықталады?
 • Су мен будың  сапасын нашарлататын кез-келген жабдықты жұмысқа қосу және өшіруді кім келіседі?
 • Электр қозғалтқыштарында профилактикалық сынаулар мен өлшеулер қалай ұйымдастырылуы тиіс?
 • Гидроагрегат роторының айналу жиілігіне және діріл жиілігіне байланысты діріл деңгейі артқан кездегі гидроагрегаттың ұзақ жұмысына ...
 • Электр қозғалтқышқа және оны іске қосу қондырғыларына қандай жазбалар жазылуы тиіс?
 • Электр жабдығы мен электр қондырғысының қандай бөліктері жерге тұйықталуы тиіс?
 • Электр шағын станцияларда аккумулятор қондырғыларына қызмет көрсету кімге жүктеледі?
 • Электр станциясының басқа генараторына қатысты кез-келген түрдегі жеке қоздырғыш генераторды синхронды емес жұмысы ...
 • Жүктемедегі кернеуді реттеу қондырғыларын пайдалану қандай талаптарға сәйкес анықталады?
 • БАЖ-ды тәжірибелі пайдалану ұзақтығы қандай?
 • Отынды есепке алуда пайдаланылатын және тексеруге жатпайтын өлшеу құралдарын калибрлеу кестесін кім бекітеді?
 • Отынды есепке алуда пайдаланылатын мемлекеттік қадағалау және бақылауға жататын өлшеу құралдарын тексеру мерзімдерін кім белгілейді?
 • Турбинаны консервациялау әдісін кім таңдайды?
 • Энергообъектідегі газқауіпті жұмыстардың тізбесін кім бекітеді?
 • Турбоагрегаттарды пайдалану кезінде мойын тіректердің діріл жылдамдығының орташа шаршы мәні қандай мәнде қамтамасыз етіледі ? (мм*с⁻1)
 • РҚА қондырғыларына техникалық  қызмет көрсету нәтижелері қайда енгізіледі?
 • ӘЖ-ден басқа электр қондырғыларының 1 кВ-қа дейінгі кернеуі кезінде арқан жіптерден, жүк ілітен құрылғылар мен жүктерден жұмыс және көлік жағдайындағы механизмдер мен жүк көтергіш машиналардан ток өтетін бөліктерге дейінгі кернеуде тұрған рұқсат етілген қашықтықты көрсетіңіз
 • "Әуе электр беру желісі" ұғымының анықтамасы?
 • "Электр өрісіне әсер ету аймағы" ұғымының анықтамасы?
 • "Коммутациялық аппарат" ұғымының анықтамасы?
 • "Жүк көтергіш машиналар" ұғымының анықтамасы?
 • "Әкімшілік-техникалық персонал" ұғымының анықтамасы?
 • Электр қондырғыларының 1150 кВ-қа дейінгі кернеуі кезінде арқан жіптерден, жүк ілітен құрылғылар мен жүктерден жұмыс және көлік жағдайындағы механизмдер мен жүк көтергіш машиналардан ток өтетін бөліктерге дейінгі кернеуде тұрған рұқсат етілген қашықтықты көрсетіңіз
 • 6-35 кВ электр қондырғыларында жерге тұйықталу кезінде қандай жағдайларда анықталған тұйықталған жерге ЖТҚ-да 4 м-ден аз немесе АТҚ-да және ӘЖ-де 8 м-ден аз қашықтықта жақындауға рұқсат етіледі?
 • Қандай қосылыстарда, жалғанған сақтандырғыштарды кернеуде, бірақ жүктемесіз ажыратуға және орнатуға рұқсат етіледі?
 • Электр қондырғылары, камералар, қалқандар мен жинақ үй-жайларына кіруді шектеу үшін қандай қауіпсіздік шаралары қабылданады?
 • Наряд екі данада жазылады, даналар кімге арналады?
 • Электр станциялары мен шағын станциялардың электр қондырғыларында жұмыс орнын дайындау кезінде орнатылған жерге қосуларды уақытша ажыратуға рұқсат етіле ме?