Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің құзыретіне кіретін лицензиялардың, рұқсаттар мен хабарламалардың бірыңғай тізбесі

Қосылған: 23 қараша 2016 12:13, Жаңартылған: 20 қаңтар 2017 15:03

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің құзыретіне кіретін

лицензиялардың, рұқсаттар мен хабарламалардың

БІРЫҢҒАЙ ТІЗБЕСІ

 

РҰҚСАТТАР ТІЗБЕСІ:

 

Атом энергиясын пайдалану саласындағы бірінші санаттағы 10 рұқсат (лицензия):

 


 

Лицензияның және оны жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызмет түрінің атауы

Оны жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызметтің кіші түрінің атауы

1

2

3

1

Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия

1. Ядролық қондырғылардың, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын салу

2. Ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану

3. Ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдаланудан шығару

4. Ядролық қондырғыларды орналастыру, салу, пайдаланудан шығару кезінде жұмыстарды және жобаларды басқ

2

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия

1. Радиоактивті қалдықтарды жинау және сұрыптау
 

2. Үй-жайларды, жабдық пен материалдарды қатерсіздендіру (радиоактивті ластанудан тазарту)

3. Радиоактивті қалдықтарды өңдеу

4. Радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму

5. Аумақтар мен объектілерді радиациялық оңалту, өңдеп қалпына келтіру

3.

Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі қызметке лицензия

 
 
 
 

4

Жүргізілген ядролық сынақтар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарындағы және басқа да аумақтардағы қызметке лицензия

 
 
 
 

5

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтер көрсетуге лицензия

1. Құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, оларды монтаждау, кері монтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу

2. Иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау

3. Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау

4. Өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің барын анықтау, радон және басқа да радиоактивті газдардың шоғырлануын өлшеу

5. Персоналды дозиметрлік жеке бақылау

6.

Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге лицензия
 

1. Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды дайындау

2. Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану

7.

Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге лицензия

 
 
 
 
 

1. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды дайындау

2. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды пайдалану

3. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды сақтау

4. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды өткізу

5. Табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу

8.

Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия

 
 
 
 

9.

Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия

 
 
 
 
 

1. Физикалық қорғау жүйелерін монтаждау, жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету
 

2. Ядролық материалдарды және радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде олардың физикалық қорғалуын қамтамасыз ету

10

Ядролық материалдармен жұмыс істеуге лицензия

1. Ядролық материалдарды өткізу

2. Ядролық материалдарды пайдалану

3. Ядролық материалдарды сақтау

 

Атом энергиясын пайдалану саласындағы екінші санаттағы 2 рұқсат:

 

Рұқсат беру рәсімінің атауы

Рұқсаттың және жүзеге асырылуы үшін рұқсаттың болуы талап етілетін қызметтің (әрекеттің) атауы

1

2

Атом энергиясын пайдалану саласындағы пайдаланушы ұйымның персоналын аттестаттау

Атом энергиясын пайдалану саласындағы пайдаланушы ұйымның персоналын аттестаттау туралы куәлік

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымды аккредиттеу

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

 

 

 

Электр энергетикасы саласындағы екінші санаттағы 1 рұқсат:

 

Рұқсат беру рәсімінің атауы

Рұқсаттың және жүзеге асырылуы үшін рұқсаттың болуы талап етілетін қызметтің (әрекеттің) атауы

1

2

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр және жылу энергиясын өндіруді, беруді және бөлуді және оларды сатып алу, техникалық жағдайды және электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйін бақылау және пайдалану қауіпсіздігін жүзеге асыру үшін ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік қағидаларын білуін біліктілік тұрғысынан тексеру

Білімді біліктілік тексерудің хаттамасы мен куәлігі

 

 

 

ХАБАРЛАМАЛАР ТІЗБЕСІ:

 

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.

 

 

Рұқсаттар берумен байланысты емес

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТІЗБЕСІ:

 

  1. Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 5 МВт-тан жоғары немесе белгіленген жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан жоғары, сондай-ақ өз балансында кернеуі 35 кВ және одан төмен, 110 кВ және одан жоғары электр желілері бар энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлік паспортын беру;
  2. Көліктік қаптама комплектілерінің конструкциясын бекіту, сондай-ақ басқа елдердің уәкілетті органдары бекіткен, Қазақстан Республикасының аумағында оларға сертификаттар-рұқсаттар күшін қолдану